Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
1 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim
data opublikowania zdarzenia: 2012-07-16 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2012-07-16
Data końca składania ofert: wtorek 2012-07-24 godz. 12:30
Oznaczenie: 1
Szczegółowa informacja:
1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: 1.1.część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2)ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3)ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia 4)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1.2.część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim . Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance.

Możliwość składania ofert częściowych

  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2012-07-16 14:38
Załączniki:
wybór oferenta
data opublikowania zdarzenia: 2012-07-25 14:58
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczonego w BZP pod nr 154987 z dnia 16.07.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.”. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie w części I zamówienia, pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczonego w BZP pod nr 154987 z dnia 16.07.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.”. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie w części II zamówienia, pod nazwą: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim”, zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
    data dodania: 2012-07-25 14:53
[drukuj]

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 129336
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-10 08:55

Stopka strony