Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Statut


1.1. Nazwa jednostki.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.2. Adres siedziby.

ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

1.3. Przedmiot i zakres działania:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody,
- wywóz śmieci i odpadów,
- odprowadzenie ścieków,
- usługi sanitarne,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- wykonywanie robót budowlanych murarskich,
- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
- wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
- wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- tynkowanie,
- zakładanie stolarki budowlanej,
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- malowanie,
- szklenie,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
Przedmiot działania jednostki jest zgodny z wpisem do Rejestru Handlowego.

1.4. Obszar działania.

Obszarem działania Spółki jest obszar Polski. Spółka może otwierać oddziały w kraju oraz uczestniczyć w spółkach krajowych.

1.5. Podstawy prawne działalności.

Podstawą prawną działalności Spółki są przepisy:
- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Umowy Spółki.

1.6. Rejestr sądowy.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, znajdującego się w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został dokonany w dniu 20.12.2001r. pod numerem 0000075817.
Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

1.7. Identyfikacja – numery.

Jednostka posiada numery identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim – 891-14-96-642,
oraz statystycznej w systemie REGON –911264604.


1.8. Kierownictwo jednostki.

Zarząd jednostki stanowią:
1. inż. Adam Karbowniczek – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1. Wiesław Świątkowski,
2. Elżbieta Głowacka-Tomaszewska,
3. Andrzej Lewandowski.
Za rachunkowość Spółki odpowiedzialny jest Zarząd.

1.9. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy wynosi na dzień 31 grudnia 2002 roku kwotę 12 202 000,00 zł.
i dzieli się na 24 404 udziały 500,00 zł. każdy udział.
Udziałowcom Spółki jest:

Ilość Wartość % kapitału
udziałów udziałów zakładowego
Gmina Miejska w Aleksandrowie
Kujawskim 24 404,00 12 202 000,00 100,00
  • autor informacji: Zarząd Jednostki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-18 14:34

Opis strony

Redaguje: mgr Rewers Joanna, dział księgowości, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70 wew. 24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4688
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2003-12-18 14:34

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 136339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-03-30 09:50

Stopka strony