Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Statut

1.1. Nazwa jednostki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.2. Adres siedziby

ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

1.3. Przedmiot i zakres działania

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody,
 • wywóz śmieci i odpadów,
 • odprowadzenie ścieków,
 • usługi sanitarne,
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • wykonywanie robót budowlanych murarskich,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
 • wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
 • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • tynkowanie,
 • zakładanie stolarki budowlanej,
 • posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • malowanie,
 • szkolenie,
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.

Przedmiot działania jednostki jest zgodny z wpisem do Rejestru Handlowego.

1.4. Obszar działania

Obszarem działania Spółki jest obszar Polski. Spółka może otwierać oddziały w kraju oraz uczestniczyć w spółkach krajowych.

1.5. Podstawy prawne działalności

Podstawą prawną działalności Spółki są przepisy:

 • Kodeksu Spółek Handlowych,
 • Umowy Spółki.

1.6. Rejestr sądowy

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, znajdującego się w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został dokonany w dniu 20.12.2001r. pod numerem 0000075817.
Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

1.7. Identyfikacja - numery

Jednostka posiada numery identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim: 891-14-96-642 oraz statystycznej w systemie REGON: 911264604.

1.8. Kierownictwo jednostki

Zarząd jednostki stanowią: mgr. Adam Jabczyński - Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Milena Gostyńska
 2. Joanna Korzeniewska
 3. Joanna Rewers

Za rachunkowość Spółki odpowiedzialny jest Zarząd.

1.9. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi na dzień 30 czerwca 2021 roku kwotę 16 288 000,00 zł. i dzieli się na 32 576 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Jednostki
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-18 14:34
 • zmodyfikował: Małgorzata Kisielewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 12:34

Opis strony

Redaguje: mgr Rewers Joanna, dział księgowości, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70 wew. 24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9596
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-09 12:34:50