Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Statut

 


1.1. Nazwa jednostki.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.2. Adres siedziby.

ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

1.3. Przedmiot i zakres działania:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody,
- wywóz śmieci i odpadów,
- odprowadzenie ścieków,
- usługi sanitarne,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- wykonywanie robót budowlanych murarskich,
- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
- wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
- wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- tynkowanie,
- zakładanie stolarki budowlanej,
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- malowanie,
- szklenie,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
Przedmiot działania jednostki jest zgodny z wpisem do Rejestru Handlowego.

1.4. Obszar działania.

Obszarem działania Spółki jest obszar Polski. Spółka może otwierać oddziały w kraju oraz uczestniczyć w spółkach krajowych.

1.5. Podstawy prawne działalności.

Podstawą prawną działalności Spółki są przepisy:
- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Umowy Spółki.

1.6. Rejestr sądowy.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, znajdującego się w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został dokonany w dniu 20.12.2001r. pod numerem 0000075817.
Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

1.7. Identyfikacja – numery.

Jednostka posiada numery identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim – 891-14-96-642,
oraz statystycznej w systemie REGON –911264604.


1.8. Kierownictwo jednostki.

Zarząd jednostki stanowią:
1. mgr. Adam Jabczyński – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1. Milena Gostyńska
2. Joanna Korzeniewska
3. Joanna Rewers
Za rachunkowość Spółki odpowiedzialny jest Zarząd.

1.9. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy wynosi na dzień 30 czerwca 2021 roku kwotę 16 288 000,00 zł.
i dzieli się na 32 576 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. 


 

 

  • autor informacji: Zarząd Jednostki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-18 14:34
  • zmodyfikował: Małgorzata Kisielewska
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 12:34

Opis strony

Redaguje: mgr Rewers Joanna, dział księgowości, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70 wew. 24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5189
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-09 12:34

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.

ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kujawski

Dane kontaktowe

54 282 47 70

pgkiw@wp.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 154483
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-20 12:25

Stopka strony