Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski – Miasto na Prawach Powiatu p. mgr. Arkadiusz Gralak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Benedykt Rożnowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-30 13:44
 • zmodyfikował: Małgorzata Kisielewska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-23 14:07

Zakres działania Zgromadzenia Wspólników

 • sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu władzom Spółki absolutorium,
Zgromadzenie Wspólników

 1. Zgromadzenie Wspólnkiów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca. Zwołuje je Zarząd, a w przypadku bezczynności Zarządu - Rada Nadzorcza.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników dysponujących łącznie minimum 10% kapitału zakładowego, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 4. Zgromadzenie Wspólnkiów zwoływane jest przez Zarząd listami poleconymi. W zawiadomieniu podać należy termin, miejsce i porządek obrad. Między nadaniem listów poleconych, a dniem odbycia Zgromadzenia Wspólnkiów powinien upłynąć okres co najmniej czternastu (14) dni.
 5. Postanowienia Wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały Wspólnkiów podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
 6. Zgromadzenie Wspólnkiów jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania ( osobiście lub przez pełnomocnika) reprezentujący co najmniej (2/3) kapitału zakładowego, o ile w Kodeksie Spólek Handlowych nie postanowiono inaczej.
 7. Na każdy udział przypada jeden (1) głos.
 8. Uchwały Zgromadzenia Wspólnkiów wymagają dla ich ważności zwykłej większości głosów, o ile w Kodeksie Spółek nie postanowiono inaczej.
 9. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnkia na Zgromadzeniach Wspólnkiów nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnk jawny lub członek władz.


Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-30 16:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 12:25

Opis strony

Redaguje: Piotr Gajewski, wydział administracji, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Kościelna 14,
(054) 282 47 70

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9811
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-23 14:07:03