Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.bip.pgkiw.alekskuj.pl

Treść strony

Dział Kadr i Administracji

Za prawidłowe funkcjonowanie Kadr Administracji odpowiada Inspektor d/s Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych - Pani Wanda Rożnowska.

Zakres obowiązków Inspektora d/s Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych

 1. Do obowiązków Kadrowej należy:
  1. Planuje i bilansuje potrzeby kadrowe oraz właściwie je rozmieszcza,
  2. Podejmuje skuteczne działania zmierzające do ograniczania płynności kadr oraz przestrzegania dyscypliny pracy,
  3. Tworzy rezerwę kadrową na stanowiska kierownicze,
  4. Prowadzi całokształt spraw związanych z przyjmowaniem do pracy i określaniem warunków umów,
  5. Prowadzi całokształt spraw urlopowych,
  6. Przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie stosowania kar dyscyplinarnych i przygotowuje z tego tytułu zawiadomienia oraz prowadzi stosowną dokumentację,
  7. Wystawia świadectwa pracy i opinie o pracy,
  8. Wystawia legitymacje ubezpieczeniowe,
  9. Wystawia różnego rodzaju zaświadczenia wynikające ze stosunku pracy,
  10. Przygotowuje i kontroluje listy obecności pracowników,
  11. Kontroluje zasadność wykorzystania przez pracowników zwolnień lekarskich,
  12. Koordynuje całokształt zagadnień związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników oraz prowadzi z tego tytułu odpowiednia dokumentację,
  13. Prowadzi sprawozdawczość z zakresu kadr i szkolenia zawodowego,
  14. Prowadzi w zakresie kadr w szczególności następującą ewidencję i rejestry:
   • pracowników fizycznych,
   • pracowników umysłowych,
   • pracowników nowoprzyjętych do pracy (fizycznych i umysłowych),
   • pracowników zwolnionych z pracy (fizycznych i umysłowych),
   • kar dyscyplinarnych,
   • wyjść w godzinach pracy w celach służbowych i prywatnych,
   • urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych,
   • urlopów bezpłatnych,
   • delegacji służbowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inż. Bartłomiej Bartczak
  data wytworzenia: 2004-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-28 13:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 12:06

Opis strony

Redaguje: mgr Rewers Joanna, dział księgowości, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
(054) 282 47 70 wew. 24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6942
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-23 12:06:09