Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wyszukane postępowania

Odnaleziono pozycji: 25

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2020-06-12 godz. 12:15 do środa 2020-06-24 godz. 15:00
data zakończenia: piątek 2020-06-26 godz. 11:25
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 14
ostatnia aktualizacja: 2020-06-26 11:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2020-06-01 godz. 11:45 do poniedziałek 2020-06-15 godz. 15:00
data zakończenia: środa 2020-06-10 godz. 15:00
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 14,
ostatnia aktualizacja: 2020-06-10 15:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: czwartek 2020-01-02 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2020-01-02 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-06-25 do środa 2018-07-04 godz. 12:30 piątek 2018-07-06 godz. 12:30
data zakończenia: piątek 2018-07-20 godz. 14:20
Ubezpieczenia majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.
ostatnia aktualizacja: 2018-08-16 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-07-06 godz. 08:00 do środa 2018-07-18 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2018-07-25 godz. 15:00
Ogłoszenie sprzedaży samochodów służbowych (m.in. śmieciarki, piaskarka, zamiatarka, ciągniki rolnicze, przyczepy).
ostatnia aktualizacja: 2018-07-25 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-05-07 godz. 22:20 do poniedziałek 2018-05-21 godz. 14:00 wtorek 2018-05-22 godz. 14:30
data zakończenia: wtorek 2018-06-19 godz. 21:00
Załącznik nr 11 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II” Strona 1 z 7 Sygn.:………………. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II” 1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest:...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-19 21:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-05-02 godz. 12:15 do czwartek 2018-05-17 godz. 14:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-05-07 godz. 22:00
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.              Niniejszym informujemy o unieważnieniu postępowania przetargowego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II"   Unieważnienie nastąpiło z przyczyn proceduralnych.      Załącznik nr 11 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-07 22:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-11-07 godz. 13:05 do poniedziałek 2016-11-21 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2016-11-25 godz. 08:00
Budowa kanalizacji sanitarnej – część ulicy Polnej w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku ok 168 m, zgodnie z załączonym przedmiarem. Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 11)i dokumentacji geotechnicznej (Załącznik Nr 12) oraz Przedmiarze (Załącznik 13)do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego...
ostatnia aktualizacja: 2016-11-25 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2015-06-30 do piątek 2015-07-10 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2015-07-17 godz. 11:00
ostatnia aktualizacja: 2015-07-17 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2015-04-14 do czwartek 2015-04-23 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2015-04-30 godz. 15:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrów Kujawski na następujących ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego, Listnej, Zielonej oraz Rudnickiego. Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia przewiduje się budowę tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną na ulicach: Szczygłowskiego-Sikorskiego. W ramach niniejszego Kontraktu...
ostatnia aktualizacja: 2015-05-14 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2015-01-20 godz. 14:40 do środa 2015-01-28 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2015-01-30 godz. 13:45
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach realizacji projektu planuje się budowę oraz modernizację następujących obiektów: Budowa: a)budynek techniczny nr 1 obejmujący: -pomieszczenie urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków; -stację dmuchaw; -stację odwadniania i higienizacji osadu...
ostatnia aktualizacja: 2015-02-05 12:52
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2014-04-01 do piątek 2014-04-11 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2014-05-14 godz. 23:00
Aleksandrów Kujawski, dnia 31 marca 2014 r. ZP.001/02.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH NA USŁUGĘ BANKOWĄ – UDZIELENIE KREDYTU    
ostatnia aktualizacja: 2014-05-14 23:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2014-02-06 godz. 09:00 do środa 2014-02-19 godz. 10:30 piątek 2014-02-28 godz. 10:30 poniedziałek 2014-03-10 godz. 10:30 czwartek 2014-03-20 godz. 10:30 czwartek 2014-03-27 godz. 10:30 poniedziałek 2014-03-31 godz. 10:30
data zakończenia: poniedziałek 2014-03-31 godz. 21:00
Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 00,00zł. Numer ogłoszenia: 41490 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ostatnia aktualizacja: 2014-03-31 21:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2013-12-20 godz. 17:20 do piątek 2014-01-03 godz. 10:30 piątek 2014-01-10 godz. 10:30 poniedziałek 2014-01-20 godz. 11:00 czwartek 2014-01-30 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2014-01-29 godz. 09:00
Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł Numer ogłoszenia: 527466 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ostatnia aktualizacja: 2014-01-29 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-02-15 godz. 08:00 do piątek 2013-03-08 godz. 12:00 piątek 2013-03-15 godz. 12:00 piątek 2013-03-22 godz. 12:00 wtorek 2013-03-26 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2013-05-22 godz. 08:00
Aleksandrów Kujawski: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Numer ogłoszenia: 2/2013; data zamieszczenia: 15.02.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2013-05-22 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2010-11-24 godz. 13:00 do piątek 2010-12-03 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2013-05-22 godz. 08:00
Przedmiotem zamówienia w przetargu jest „Dostawa wapna palonego, mielonego luzem, w formie sypkiej”, w ilości ok. 150 ton ( partiami po ok. 14 ton ) w ciągu obowiązywania umowy.
ostatnia aktualizacja: 2013-05-22 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2013-02-07 godz. 19:35 do piątek 2013-02-15 godz. 15:00 wtorek 2013-02-19 godz. 15:00 piątek 2013-03-01 godz. 15:00 piątek 2013-03-01 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-03-11 godz. 23:00
Aleksandrów Kujawski: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski” Numer ogłoszenia: . 01/2013.....; data zamieszczenia: .07.02.2014 r..... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...
ostatnia aktualizacja: 2013-03-11 23:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2011-05-26 godz. 09:20 do piątek 2011-06-10 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2013-02-08 godz. 16:10
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg nieograniczony na \"Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hożej 7 w Aleksandrowie Kujawskim\" Wadium wymane
ostatnia aktualizacja: 2013-02-08 16:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-07-25 godz. 15:07 do wtorek 2012-07-31 godz. 10:30
data zakończenia: środa 2013-02-06 godz. 10:35
ostatnia aktualizacja: 2013-02-06 10:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-07-16 godz. 14:45 do wtorek 2012-07-24 godz. 12:30
data zakończenia: środa 2012-07-25 godz. 14:58
1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: 1.1.część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Zakres...
ostatnia aktualizacja: 2012-07-25 14:58
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2010-06-09 godz. 11:50 do niedziela 2010-06-20 godz. 09:30
data zakończenia: poniedziałek 2010-06-28 godz. 11:05
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg nieograniczony na \"Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hożej 8 w Aleksandrowie Kujawskim\". Wadium wymane
ostatnia aktualizacja: 2010-06-28 11:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-07-11 godz. 20:27 do poniedziałek 2008-07-21 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2008-07-21 godz. 12:30
Przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczająca 211 000 euro - ubezpieczenie majątku i interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim: - ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie szyb od...
ostatnia aktualizacja: 2008-07-21 12:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2008-04-15 godz. 09:01 do środa 2008-05-07 godz. 10:00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o w Aleksandrowie Kuj. ul. Kościelna 14 Na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gosp. nieruchomościami Dz. U. z 2000r. nr 46 poz.543. Realizując Uchwałę nr 02/09/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników...
ostatnia aktualizacja: 2013-02-04 22:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.

ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kujawski

Dane kontaktowe

54 282 47 70

pgkiw@wp.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 152533
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-20 12:25

Stopka strony