Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:

 • sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu władzom Spółki absolutorium,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spólki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • uchwalenie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
 • zaciąganie pożyczek lub udzielanie poręczeń przez Spółkę o wartości 15% kapitału zakładowego,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • określanie zasad zbywania udziałów Spółki,
 • powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu Spółek Handlowych.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-30 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 12:22

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Piotr Gajewski, wydział administracji, PGKiW Sp. z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Kościelna 14,
(054) 282 47 70

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5629
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-11-23 12:25

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.

ul. Kościelna 14
87-700 Aleksandrów Kujawski

Dane kontaktowe

54 282 47 70

pgkiw@wp.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 152528
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-20 12:25

Stopka strony