Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
data opublikowania zdarzenia: 2015-01-20 14:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2015-01-20
Data końca składania ofert: środa 2015-01-28 godz. 09:00
Oznaczenie: Ogłoszenie o zamówieniu
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach realizacji projektu planuje się budowę oraz modernizację następujących obiektów: Budowa: a)budynek techniczny nr 1 obejmujący: -pomieszczenie urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków; -stację dmuchaw; -stację odwadniania i higienizacji osadu. b)dwa piaskowniki wirowe; c)komora rozdziału ścieków i osadu recyrkulowanego przed reaktorem biologicznym; d)reaktor biologiczny złożony z dwóch ciągów technologicznych obejmujący: -komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego; -komory beztlenowe; -komory niedotlenione; -komory tlenowe; e)komora rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi; f)dwa osadniki wtórne radialne; g)stanowisko poboru próbek; h)przepompownia osadu i części pływających; i) komora armatury; j)silos na wapno; k)magazyn osadu odwodnionego; l)stanowisko preparatu pix; m)stacja zlewcza ścieków dowożonych; n)zbiornik ścieków dowożonych; Modernizowane: a)pompowni Biooxybloku); c)budynek socjalny; d)budynek techniczny nr 2 (rozbudowany o pomieszczenie kotłowni) e)pomieszczenie krat; f)studzienka wodomierzowa; g)a także sieci technologiczne oraz wod.-kan., elektroenergetyczne oraz opaski, chodniki, drogi UWAGA: W dniu 17 grudnia 2014 r. Zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z poprzednim Wykonawcą firmą Gutkowski Jan Gutkowski. Realizacja umowy przez poprzedniego Wykonawcę została rozpoczęta w dniu 25.06.2013r. i trwała mimo odstąpienia Zamawiającego od umowy. Zakres prac rozpoczętych i wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę zawiera SIWZ - Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa oraz SIWZ - Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia.

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2015-01-20 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-20 14:05
Załączniki:
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2015-01-23 15:18
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2015-01-23 15:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 15:16
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2015-01-30 13:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2015-01-30 13:31
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2015-02-05 12:52
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2015-02-05 12:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-05 12:51
Załączniki:
[drukuj]

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 129347
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-10 08:55

Stopka strony