Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 00,00zł. Numer ogłoszenia: 41490 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014 Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41490 - 2014 data 05.02.2014 r. MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2 MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2014-02-06 godz. 09:00 do środa 2014-02-19 godz. 10:30 piątek 2014-02-28 godz. 10:30 poniedziałek 2014-03-10 godz. 10:30 czwartek 2014-03-20 godz. 10:30 czwartek 2014-03-27 godz. 10:30 poniedziałek 2014-03-31 godz. 10:30
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 00,00zł. Numer ogłoszenia: 41490 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
data opublikowania zdarzenia: 2014-02-06 09:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2014-02-06
Data końca składania ofert: środa 2014-02-19 godz. 10:30
Oznaczenie: Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 00,00zł. Numer ogłoszenia: 41490 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 00,00zł.
Numer ogłoszenia: 41490 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-02-06 09:01
Załączniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 1
data opublikowania zdarzenia: 2014-02-07 21:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41490 - 2014 data 05.02.2014 r.
Szczegółowa informacja:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 1

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41490 - 2014 data 05.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o., ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2824770, fax. 54 2824770.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Określenie zamówienia.

 • W ogłoszeniu jest: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 00,00zł..

 • W ogłoszeniu powinno być: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 000,00zł..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.

 • W ogłoszeniu jest: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 00,00zł...

 • W ogłoszeniu powinno być: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800 000,00zł...

 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-02-07 20:26
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2014-02-18 23:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 18 lutego 2014 r.              

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o. 

w Aleksandrowie Kujawskim

 


 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
 

Zamawiający zmienia pkt. XIII Ogłoszenia o zamówieniu nr ZP.001/02.2014 nadając mu następującą treść:


XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 – 1500), w terminie do: 28 lutego 2014 r. do godziny 1030.

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w:

Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu

28 lutego 2014 r. o godzinie 1100.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

                                                                                     z poważaniem:

                                                                                     Adam Karbowniczek 

                                                                                     Prezes Zarządu Spółki

                            

 

 

 


 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-02-18 22:22
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-18 22:44
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2014-02-27 18:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2014-02-28 godz. 10:30
Oznaczenie: MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
Szczegółowa informacja:

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-02-18 22:57
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2014-02-27 19:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2014-03-10 godz. 10:30
Oznaczenie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:


 

Aleksandrów Kujawski, dnia 27 lutego 2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 


 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
 

Zamawiający zmienia pkt. XIII SIWZ z dn. 03.02.2014r. nr ZP.001/02.2014 nadając mu następującą treść:


XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 – 1500), w terminie do: 10 marca 2014 r. do godziny 1030.

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w:

Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu

10 marca 2014 r. o godzinie 1100.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

 

z poważaniem:

Adam Karbowniczek

Prezes Zarządu Spółki

 

 


 


 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-02-27 18:58
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 4 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2014-03-07 19:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2014-03-20 godz. 10:30
Oznaczenie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4
Szczegółowa informacja:


 

Aleksandrów Kujawski, dnia 7 marca 2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 


 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 4

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
 

Zamawiający zmienia pkt. XIII SIWZ z dn. 03.02.2014r. nr ZP.001/02.2014 nadając mu następującą treść:


XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 – 1500), w terminie do: 20 marca 2014 r. do godziny 1030.

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w:

Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu

20 marca 2014 r. o godzinie 1100.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

 

z poważaniem:

Adam Karbowniczek

Prezes Zarządu Spółki

 

 


 


 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-03-07 18:52
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2014-03-17 22:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Szczegółowa informacja:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-03-17 21:29
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 5 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2014-03-19 20:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2014-03-27 godz. 10:30
Oznaczenie: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5
Szczegółowa informacja:


 

Aleksandrów Kujawski, dnia 19 marca 2014 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 


 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 5

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
 

Zamawiający zmienia pkt. XIII SIWZ z dn. 03.02.2014r. nr ZP.001/02.2014 nadając mu następującą treść:


XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 – 1500), w terminie do: 27 marca 2014 r. do godziny 1030.

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w:

Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu

27 marca 2014 r. o godzinie 1100.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

 

z poważaniem:

Adam Karbowniczek

Prezes Zarządu Spółki

 

 


 


 


 

 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-03-19 19:52
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2014-03-21 23:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Szczegółowa informacja:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 

 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-03-21 22:12
Załączniki:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 103506
data opublikowania zdarzenia: 2014-03-27 09:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2014-03-31 godz. 10:30
Oznaczenie: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 103506

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-03-27 08:50
Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2014-03-31 21:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-03-31 20:02
Załączniki:
 • unieważnienie185.84kB
  unieważnienie
  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2014-03-31 20:03
[drukuj]

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 129352
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-10 08:55

Stopka strony