Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH NA USŁUGĘ BANKOWĄ – UDZIELENIE KREDYTU MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1 MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH NA USŁUGĘ BANKOWĄ – UDZIELENIE KREDYTU
data opublikowania zdarzenia: 2014-04-01
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2014-04-01
Data końca składania ofert: piątek 2014-04-11 godz. 10:30
Oznaczenie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH NA USŁUGĘ BANKOWĄ – UDZIELENIE KREDYTU
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 31 marca 2014 r.

ZP.001/02.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH

NA USŁUGĘ BANKOWĄ – UDZIELENIE KREDYTU

 

 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-03-31 20:19
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1
data opublikowania zdarzenia: 2014-04-10 22:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 10 kwietnia 2014r.

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
 

Zamawiający zmienia pkt. XIII SIWZ z dn. 31.03.2014r. nr ZP.001/02.2014 nadając mu następującą treść:


XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 – 1500), w terminie do: 18 kwietnia 2014 r. do godziny 1030.

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w:

Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu

18 kwietnia 2014 r. o godzinie 1100.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

z poważaniem:

  Adam Karbowniczek    

Prezes Zarządu Spółki  

 

 

                                                               

 


 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-04-10 22:01
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-10 22:07
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2
data opublikowania zdarzenia: 2014-04-17 22:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2
Szczegółowa informacja:

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 17 kwietnia 2014r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 


 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
 

Zamawiający zmienia pkt. XIII SIWZ z dn. 31.03.2014r. nr ZP.001/02.2014 nadając mu następującą treść:


XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 – 1500), w terminie do: 05 maja 2014 r. do godziny 1030.

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w:

Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu

05 maja 2014 r. o godzinie 1100.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

 

z poważaniem:

 

Adam Karbowniczek

Prezes Zarządu Spółki

 


 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-04-17 21:56
 • zmodyfikował: informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 21:57
Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2014-05-14 23:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-05-14 22:35
Załączniki:
[drukuj]

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 129343
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-10 08:55

Stopka strony