Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Numer ogłoszenia: 527466 - 2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3 - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od piątek 2013-12-20 godz. 17:20 do piątek 2014-01-03 godz. 10:30 piątek 2014-01-10 godz. 10:30 poniedziałek 2014-01-20 godz. 11:00 czwartek 2014-01-30 godz. 10:30
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2013-12-20 17:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2013-12-20
Data końca składania ofert: piątek 2014-01-03 godz. 10:30
Oznaczenie: Numer ogłoszenia: 527466 - 2013
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
Numer ogłoszenia: 527466 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2013-12-20 17:18
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2014-01-01 16:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2014-01-10 godz. 10:30
Oznaczenie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-01-01 15:28
Załączniki:
 • zmiana ogłoszenia nr 127kB
  MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1
  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2014-01-01 15:30
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2014-01-09 16:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2014-01-20 godz. 11:00
Oznaczenie: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Szczegółowa informacja:

Numer ogłoszenia: 8390 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 527466 - 2013 data 19.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. zo.o., ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2824770, fax. 54 2824770.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.

 • W ogłoszeniu jest: VI. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia (podpisania umowy kredytowej) - nie później niż dzień 15 stycznia 2014 r..

 • W ogłoszeniu powinno być: VI. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia (podpisania umowy kredytowej) - nie później niż dzień 30 stycznia 2014 r..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XIII.

 • W ogłoszeniu jest: XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 - 1500), w terminie do: 10 stycznia 2014 r. do godziny 1030. Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj. 2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej. 3. Otwarcie ofert odbędzie się w: Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu 10 stycznia 2014 r. o godzinie 1100. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia..

 • W ogłoszeniu powinno być: XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 - 1500), w terminie do: 20 stycznia 2014 r. do godziny 1030. Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj. 2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej. 3. Otwarcie ofert odbędzie się w: Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu 20 stycznia 2014 r. o godzinie 1100. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia..

 

                                                                                                                              z poważaniem:

                                                                                                                              Adam Karbowniczek

       Prezes Zarządu Spółki

  

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-01-09 15:23
Załączniki:
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
data opublikowania zdarzenia: 2014-01-16 20:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2014-01-30 godz. 10:30
Oznaczenie: MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3
Szczegółowa informacja:

Aleksandrów Kujawski, dnia 16 stycznia 2014r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 3

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 800.000,00zł
 

Zamawiający zmienia pkt. VI i XIII Ogłoszenia o zamówieniu nr ZP.005/12.2013 nadając mu następującą treść:

 

VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia (podpisania umowy kredytowej) - nie później niż dzień 10 luty 2014 r.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego:

sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski (godziny urzędowania: 700 – 1500), w terminie do: 30 stycznia 2014 r. do godziny 1030.

Dla ofert składanych drogą pocztową terminem złożenia jest termin ich wpływu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj.

2. Oferty złożone po ostatecznym terminie składania będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w:

Siedzibie PGKiW, ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kuj., w dniu

30 stycznia 2014 r. o godzinie 1100.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Po otwarciu ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 

 

                                                                                                                             z poważaniem:

                                                                                                                             Adam Karbowniczek

       Prezes Zarządu Spółki

 

 

 

 

 

 

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-01-16 19:14
Załączniki:
 • zmiana ogłoszenia nr 327.5kB
  zmiana ogłoszenia nr 3
  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2014-01-16 19:15
 • Ogłoszenie BZP zm 332kB
  Ogłoszenie BZP zm 3
  • załącznik opublikował: informatyk
   data dodania: 2014-01-16 19:15
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2014-01-29 09:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Szczegółowa informacja:

Nr sprawy ZP.005/12.2013

                                                                            Aleksandrów Kujawski, 2014-01-29
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o., ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł.” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 3. Uzasadnienie unieważnienia postępowania – zgodnie z punktem XX-6. „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny”.

 

                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                               Adam Karbowniczek

 • zdarzenie opublikował: informatyk
  data dodania: 2014-01-29 08:57
Załączniki:
[drukuj]

[nazwa jednostki]

[adres]

[NIP / REGON]
[numer konta]

Dane kontaktowe

[telefon], [fax]

[e-mail]

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 129350
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-10 08:55

Stopka strony